تصاویر: رنگرزی سنتی پارچه در نیجریه

رنگرزی سنتی پارچه در چاه‌های رنگ نیجریه قدمت زیادی دارد. لباس در آفریقا از مظاهر فرهنگی به شمار می‌رود. شکل و رنگ لباس معرف مشخصه سیاسی یا قبیله‌ای افراد است. مثلاً زنان قبیله ماراکو لباس راه راه می‌پوشند. یا رئیس قبیله در نیجریه لباس قرمز می‌پوشد که معنی خشم و خون را دارد و رئیس را از شر شیطان حفظ می‌کند. در حالیکه در ایبارا در نیجریه رنگ قرمز برای تدفین استفاده می‌شود؛ بنابراین رنگ مشخصه مهمی برای این مردم به حساب می‌آید.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: تصاویر: رنگرزی سنتی پارچه در نیجریه

موضوعات مرتبط: نیجریه آفریقا