بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قریب الوقوع است

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قریب الوقوع است
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را قریب الوقوع دانست.

وی افزود: نقش اتحادیه عرب همچنان مهم است اما ما از نظام عربی جدید و نظام منطقه ای جدید سخن می گوییم. ما در عین حال نمی توانیم به اتحادیه عرب پشت کنیم زیرا اعراب را دور هم جمع می کند.

عمرو موسی گفت: اتحادیه عرب می تواند نقش بزرگی در حل بحران های عربی از طریق میانجی گری یا پیوستن به قدرت های بین المللی دیگری داشته باشد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: بازگشت سوریه به اتحادیه عرب قریب الوقوع است

موضوعات مرتبط: عمرو موسی سوریه بزرگی عربی