نکاتی که در مورد دادنامه باید بدانید

نکاتی که در مورد دادنامه باید بدانید
باشگاه خبرنگاران
پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است، متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رأی دادگاه دادنامه خوانده می‌شود که با نام خداوند شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:

این موارد عبارت از شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی؛ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت آنها؛ مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان و نیز گردش کار و متن کامل رأی است.

دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود

پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است.

متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال کند.

منبع: میزان

انتهای پیام/

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: نکاتی که در مورد دادنامه باید بدانید