تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد/تغییر زمان آزمون دستیاری

تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد/تغییر زمان آزمون دستیاری
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های علوم پزشکی که به دلیل شرایط کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ لغو شده بودند دوباره دچار تغییر شدند و تقویم جدید پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نهایی شد. 

بر اساس تقویم جدید آزمون دستیاری پزشکی مجدد دچار تغییر شد و این بار زمان ۱۶ مرداد برای آزمون دستیاری اعلام شد.

همچنین آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی به دلیل همزمانی با آزمون دکتری تخصصی دانشگاه های غیر پزشکی با چند روز تاخیر در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۹۹ برگزار می‌شوند.

تقویم جدید آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ (ویرایش ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۹)

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون ۴ آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی ۲۷، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ ۵ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲ مرداد ۱۳۹۹ ۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) ۲ مرداد ۱۳۹۹ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۳ مرداد ۱۳۹۹ ۷ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور (۱) ۹ مرداد ۱۳۹۹ ۸ آزمون ملی دندانپزشکی (۱) ۹ مرداد ۱۳۹۹ ۹ آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰ آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) توسط دانشگاه ها ۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳ آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی ۲۳ و ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۶ آزمون علوم پایه دندانپزشکی و اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی) ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۷ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بالینی پزشکی(دوره ۶۷) و آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۸ آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۳۴) ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۲۰ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۲۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۲ آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۶ آذر ۱۳۹۹ ۲۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) ۲۰ آذر ۱۳۹۹ ۲۴ آزمون ملی دندانپزشکی (۲) ۱۱ دی ۱۳۹۹ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور (۲) ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۲۵ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره) ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۶

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(بورد تخصصی (دوره ۶۸) و فوق تخصصی(دوره ۳۵)

توضیح: برگزاری این آزمون منوط به اخذ مصوبه از شورای آموزش پزشکی و تخصصی است

۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ ۲۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ۲۸ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۲۹ آزمون جامع رشته داروسازی ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۳۱ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۷ اسفند ۱۳۹۹ ۳۲ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تقویم جدید آزمون‌های علوم پزشکی منتشر شد/تغییر زمان آزمون دستیاری