نشست رونمایی از اندیشه‌های تمدنی مُنی ابوالفضل برگزار شد

نشست رونمایی از اندیشه‌های تمدنی مُنی ابوالفضل برگزار شد
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی و پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست دوم رونمایی از اندیشه‌های تمدنی مُنی ابوالفضل صبح امروز در این پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست اندیشه‌های بنیادین تمدنی، اندیشه‌های قرآنی تمدنی، اندیشه‌های سیاسی و بین‌المللی، و همین‌طور اندیشه‌های مربوط به غرب‌شناسیِ تمدنیِ مُنی ابوالفضل مطرح شده و مورد گفتگو قرار گرفت.

در بخش اندیشه‌های بنیادین تمدنی، مختار شیخ حسینی با گزارشی از کتاب الامه القطب پرداخته به تفکیک فردالامه از جماعه‌الامه پرداخت و فرایند تبدیل «فرد امت» به «امت جماعت» را در اندیشه دکتر مُنی در این کتاب اشاره کردند.

حجت الاسلام مهدی امیدی هم با ارائه مقالۀ «النظریه الجماعیه المعاصره نحو طرح توحیدی فی اصول التنظیر و دواعی البدیل» به غلبۀ رویکرد سلطه در نظریه اجتماعی از نظر مُنی ابوالفضل پرداخت.

در بخش اندیشه‌های قرآنی، حجت الاسلام محسن الویری با گزارشی از مقاله «منی ابوالفضل الباحث السیاسی فی محراب القرآن الکریم شرعه و منهاجا» به طرح روش‌های تعامل با منابع نظریه‌پردازی اسلامی، نظریه‌پردازی معطوف به روش‌شناسی علوم انسانی از منظر تمدنی، و بحران فکری در میان مسلمانان از دیدگاه خانم ابوالفضل پرداخته و به سوال فرایند بالندگی علوم سیاسی در پرتو قرآن، و فرایند رفت و برگشت از علوم سیاسی به قرآن و از قرآن به علوم سیاسی را بازگو کرد.

رسول نوروزی هم در بخش اندیشه‌های بین المللی ایشان، با توضیحاتی در مورد مقالۀ Squaring the Circle in the Study of the Middle East: Islamic Liberalism Reconsidered (از مُنی ابوالفضل) به نقدهای دکتر مُنی به کتاب Islamic Liberalism)) از بایندر (Binder) پرداخت و این اشکال از دکتر مُنی را برجسته کرد که اساساً برای مطالعه اسلامی نمی‌توان از یک عقبۀ تئوریکِ لیبرال استفاده کرده و با رویکردهای سابجکتیو لیبرال به درک ابژه‌های اسلامی نائل شویم. از این نظر، حرف‌های این چنینی و تفسیرهای لیبرال از جهان اسلام، نوعی بدمستی و حاکی از فضای خیالی غرب در مورد دنیای مسلمانان است.

در همین محور، سید هادی ساجدی نیز با گزارشی از مقاله «رویه د. منی ابوالفضل النقدیه للنظام الدولی و موقع الامه الاسلامیه منه» به طرح جایگاه امت در نظام بین الملل پرداختند و به سه کار عمدۀ مُنی ابوالفضل در بین الملل (طرح معیارگونه، بازتعریف مفاهیم رایج در عرصه بین الملل، و نگرش انتقادی) اشاره کرد.

در قسمت اندیشه‌های غرب‌شناسی وی، فاطمه عطارد با اشاره به مقاله «الشرق فی قلب الغرب البدیل الثالث» به طرح غرب شناسی منی ابوالفضل و نسبت آن با اندیشه‌های ابن خلدون و توین بی پرداخت و سپس حبیب الله بابائی با طرح مقاله «نقد الاسس المعرفیه للایدئولوجیا الغربیه: عبدالوهاب المسیری و مُنی ابوالفضل نموذجان»، اولاً مسیری و منی ابوالفضل را (از نظر نویسندۀ این مقاله، حسان عبدالله حسان) بدیل جریانات پیشین (حرکت العقل الخائف و حرکت التسلیم) دانسته و آن را در راستای جریان تمدنی جدید (به عنوان حرکت سوم) طبقه‌بندی کرد و سپس نقدهای مشترک مُنی و المسیری از مبانی معرفتی غرب و بنیان‌های انسان‌شناسی در غرب ر ا بیان کرد.

مشروح این جلسه در آینده منتشر خواهد شد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: نشست رونمایی از اندیشه‌های تمدنی مُنی ابوالفضل برگزار شد