تجمع مردم روستاهای «بستانرود شرف» جلوی در استانداری خرم آباد؛ آنان خواهان آزادی تعداد زیادی از روستایٔیان دستگیر شده گردیدند

 تجمع مردم روستاهای «بستانرود شرف» جلوی در استانداری خرم آباد؛ آنان خواهان آزادی تعداد زیادی از روستائیان دستگیر شده گردیدند
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منبع خبر: پیک ایران

اخبار مرتبط: افزایش شمار مصدومان انفجار کپسول شیمایی در چرداول ایلام؛ حال دو نفر «وخیم» است