دبیرخانه جایزه مهرگان درگذشت شجریان را تسلیت گفت

دبیرخانه جایزه مهرگان درگذشت شجریان را تسلیت گفت
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دست‌اندرکاران برگزاری جایزه مهرگان ادب شامل مدیر، هیات داوران و دبیرخانه این‌رویداد با صدور پیامی درگذشت محمدرضا شجریان استاد آواز موسیقی ایرانی را تسلیت گفتند.

مشروح متن این‌پیام در ادامه می‌آید:

در کارنامه‌ هر هنرمند و روشنفکر و اندیشمندی، دو سویه هست: سویه‌ نظر و سویه‌ عمل. سویه‌ نظر، همان توانایی‌ها، استعدادها، باورها و آرمان‌های والای اوست که در اثر هنری و علمی و ادبی او نمود می‌یابد و می‌کوشد بر میراث فرهنگی سرزمین پرافتخار خود بیفزاید.

به این‌اعتبار، استاد شجریان از همه‌ ظرفیت‌های ادبی و موسیقایی ایران از گذشته تا کنون، سود می‌جوید تا آن را به سطحی والاتر و تازه‌تر ارتقا دهد؛ از مرزهای ملّی فراتر می‌رود تا ارزش‌های هنری و فرهنگی سرزمینش را به مرزهای جهانی فرابرد و آن را به جهانیان معرفی کند.

اما سویه‌ عملی کار هنرمند این است که هنر خود را به خدمت نیازهای مبرم و اساسی جامعه در آورد و نظر را با عمل، و حیات هنری خود را، با حیات اجتماعی هم‌داستان سازد؛ با شادی و پیروزی مردم، شاد و در اندوه و آنچه از فاجعه بر مردم سرزمینش می‌آید، شریک شود. صدای رسای همه‌ بی‌صدایان جامعه‌ خود شده در کنش اجتماعی با آنان همگام گردد.

جایزه‌ مهرگان ادب این وحدت نظر و عمل را در کارنامه‌ی درخشان استاد آواز ایران می‌ستاید. نام و یادش همواره ماندگار باد!

مدیر، هیأت‌ داوران و دبیرخانه جایزه مهرگان

۱۹ مهر ۱۳۹۹

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: دبیرخانه جایزه مهرگان درگذشت شجریان را تسلیت گفت