رضاخان: حکم می‌کنم، بخش سیزدهم: معجزه سقاخانه برای جلوگیری از قرارداد نفتی، آرمان مستوفی - Gooya News

به مناسبت صدمین سالگرد کودتای ۱۲۹۹

هنوز تنش ناشی از ترور میرزاده عشقی در اوج بود که در تهران شایع شد سقاخانه چهارراه آشیخ هادی معجزه کرده و کوری را شفا داده است. روز بعد گفتند افلیجی را هم شفا داده است. روزی دیگر شایع شد که یک بهایی که قصد داشت در آب سقاخانه زهر بریزد کور شده است (یا دستش خشک شد).
سقاخانه آشیخ هادی در تقاطع خیابان شیخ هادی و خیابان جمهوری کنونی قرار داشت.
این شایعات که معلوم نبود منشاء آن کجاست، با سرعت در شهر منتشر می‌شد و مردم عوام خرافاتی هم هریک به نوعی در اطراف آن به تعبیر و تفسیر می‌پرداختند، به آنچه شنیده بودند شاخ و برگ‌ می‌دادند و برای دیگران بازگو می‌کردند. بر اثر این شایعات حتی در بازار و برخی از محلات تهران چراغانی هم کردند.
از تمام محلّات شهر دسته‌های مذهبی به‌رهبری روحانیون به‌طرف چهارراه آشیخ هادی حرکت می‌کردند. تظاهرات آنها خیلی زود به تظاهرات ضد بهایی و مخالفت با پهلوی تبدیل شد. برخی از این دسته‌ها، آدمک پوشالی از رضا پهلوی را با خود حمل می‌کردند و علیه او اشعار مستهجن می‌خواندند.
روحانیون در مساجد و حتی در قهوه‌خانه‌ها برای مردم سخنرانی و مردم را تحریک می‌کردند. جمعیتی که به این شکل تحریک می‌شد، برای تظاهرات علیه بهاییان به خیابان‌ها می‌رفت و به مغازه‌ها و خانه‌های بهاییان هجوم می‌برد، تا آن حد که حتی نیروهای پلیس هم توانایی کنترل آنها را نداشت.
پس از شدت عمل پلیس در برابر اشغالگران مجلس در دوم فروردین ۱۳۰۳ که انتقادهای فراوانی را متوجه رضا پهلوی کرد، او به مأموران شهربانی دستور داده بود در برابر تظاهرات و شعارهایی که علیه او داده می‌شود، خویشتن‌دار باشند و از اسلحه استفاده نکنند.

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: رضاخان: حکم می‌کنم، بخش سیزدهم: معجزه سقاخانه برای جلوگیری از قرارداد نفتی، آرمان مستوفی - Gooya News