مسئول کارگروه سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) معرفی شد

اسدزندی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان مسئول کارگروه سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) منصوب شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: مسئول کارگروه سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) معرفی شد