حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تا مصرف گوشت

چند وقتی است که بازار گوشت پس از ثبات یک ساله با افزایش قیمت رو به رو شده است. برخی علت گرانی این محصول غذایی را افزایش قیمت دام زنده و برخی تاثیر کاهش واردات بر قیمت آن می‌دانند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تا مصرف گوشت