بررسی اهمیت نقش آفرینی احزاب در انتخابات ۱۴۰۰

همایش فصلی خانه احزاب ایران امروز با حضور دبیران کل و نمایندگانی از احزاب کشور و با موضوع «نقش احزاب در انتخابات ۱۴۰۰» به همت دبیرخانه خانه احزاب ایران و به میزبانی وزارت کشور برگزار شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بررسی اهمیت نقش آفرینی احزاب در انتخابات ۱۴۰۰