ویروس جهش یافته جدید کرونا در هند شناسایی شد

ویروس جهش یافته جدید کرونا در هند شناسایی شد
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر کیانوش جهانپور روز چهارشنبه در توئیتر نوشت: واریانت جدید کرونا با جهش E۴۸۴Q در هند شناسایی شده که ظاهراً هم شدت بیماری‌زایی بیشتری دارد و هم احتمالاً توانایی فرار از سیستم ایمنی و شاید واکسن.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: جهانپور از شناسایی ویروس جهش یافته جدید کرونا در هند خبر داد