اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوال

اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوال
بی بی سی فارسی
اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوالیک ساعت پیش

منبع تصویر، ZAKHILWAL

توضیح تصویر،

ریاست این حزب را عمر زاخیلوال به عهده دارد

حزب جدید سیاسی به نام "حرکت نجات افغانستان" امروز به رهبری عمر زاخیلوال، وزیر دارایی پیشین و شماری از مقام‌های ارشد پیشین افغانستان اعلام موجودیت کرد.

آقای زاخیلوال در مراسم اعلام رسمی این حزب گفت که هدف اصلی این تشکل تازه بیرون‌رفت از بحران ۴۰ ساله و ایجاد ثبات در این کشور است.

او با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفت که اکنون آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و "حتی یک کشور کوچک مثل قطر" در سرنوشت مردم افغانستان همه‌کاره اند، ولی خود مردم افغانستان هیج‌کاره‌اند.

آقای زاخیلوال بر ایجاد صف واحد و اتحاد ملی تاکید کرد و گفت که باید صف ملی، تاثیرگذار و باورمند برای خروج افغانستان از بحران کنونی به سمت ثبات وجود داشته باشد.

او تاکید کرد که اکنون تمام مردم و اقوام افغانستان خود را محروم احساس می‌کنند و این مشکل جدی در کشور است که دلیل آن نبود عدالت است. به گفته او به همین دلیل است که مردم برای تامین صلح، امنیت، بهبود اوضاع اقتصادی، برگزاری انتخابات و سایر امور خود را محتاج کمک خارجی می‌دانند.

آقای زاخیلوال مدعی شد که موضوع صلح این کشور نیز زمانی خبرساز می‌شود که سندی از بیرون بیاید. او پرسید که "سند خود افغانها کجاست؟"

  • تجمع اعتراضی کابل علیه موشک‌پرانی پاکستان به افغانستان
  • کرزی: آمریکا را از خاک افغانستان بیرون می‌کنم
  • 'راهنمای قوم‌گرایانه' در ارگ؛ اقدامی فردی یا سیاستی پنهانی؟
  • 'غنی در نشست استانبول با رد طرح آمریکا پیشنهاد انتخابات زودهنگام خواهد داد'
  • طرح دولت موقت؛ اشرف غنی: انقطاع حکومت قابل پذیرش نیست

منبع تصویر، Pajhwok

توضیح تصویر،

آقای فاروق وردک یکی دیگر از اعضای این حزب است

او افزود که در کنار موضوع صلح، صف آرایی‌هایی در میان سیاستمداران افغانستان برای روز بدتر وجود دارد، و مدعی شد که اکنون توزیع سلاح و ملیشه‌سازی برای مقابله با یک وضعیت بدتر ادامه دارد.

آقای زاخیلوال گفت که او خواستار سقوط نظام و ساختار فعلی نبوده ولی صلح در "فضای حذف" ممکن نیست.

جعفر مهدوی از اعضای ارشد دیگر این حزب از طرح آمریکا برای صلح افغانستان و ایجاد "دولت انتقالی صلح" که بخشی از آن است، حمایت کرد.

او گفت، هر تلاشی که روند صلح را سبوتاژ کند این حزب در مقابل آن خواهد ایستاد.

منابع گفته اند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در مدت ۶ ماه را در نشست صلح در استانبول مطرح خواهد کرد، ولی آقای مهدوی گفت که این طرح برای این حزب تازه "قابل قبول نیست".

فاروق وردک، عضو ارشد دیگر این حزب تازه، و وزیر معارف پیشین افغانستان گفت که این حزب "مقطعی، فردمحور و منحصر به اهداف کوتاه مدت" نیست.

اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوال

ریاست این حزب را عمر زاخیلوال به عهده دارد

منبع تصویر، ZAKHILWAL

توضیح تصویر،

ریاست این حزب را عمر زاخیلوال به عهده دارد

حزب جدید سیاسی به نام "حرکت نجات افغانستان" امروز به رهبری عمر زاخیلوال، وزیر دارایی پیشین و شماری از مقام‌های ارشد پیشین افغانستان اعلام موجودیت کرد.

آقای زاخیلوال در مراسم اعلام رسمی این حزب گفت که هدف اصلی این تشکل تازه بیرون‌رفت از بحران ۴۰ ساله و ایجاد ثبات در این کشور است.

او با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفت که اکنون آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و "حتی یک کشور کوچک مثل قطر" در سرنوشت مردم افغانستان همه‌کاره اند، ولی خود مردم افغانستان هیج‌کاره‌اند.

آقای زاخیلوال بر ایجاد صف واحد و اتحاد ملی تاکید کرد و گفت که باید صف ملی، تاثیرگذار و باورمند برای خروج افغانستان از بحران کنونی به سمت ثبات وجود داشته باشد.

او تاکید کرد که اکنون تمام مردم و اقوام افغانستان خود را محروم احساس می‌کنند و این مشکل جدی در کشور است که دلیل آن نبود عدالت است. به گفته او به همین دلیل است که مردم برای تامین صلح، امنیت، بهبود اوضاع اقتصادی، برگزاری انتخابات و سایر امور خود را محتاج کمک خارجی می‌دانند.

آقای زاخیلوال مدعی شد که موضوع صلح این کشور نیز زمانی خبرساز می‌شود که سندی از بیرون بیاید. او پرسید که "سند خود افغانها کجاست؟"

منبع تصویر، Pajhwok

توضیح تصویر،

آقای فاروق وردک یکی دیگر از اعضای این حزب است

او افزود که در کنار موضوع صلح، صف آرایی‌هایی در میان سیاستمداران افغانستان برای روز بدتر وجود دارد، و مدعی شد که اکنون توزیع سلاح و ملیشه‌سازی برای مقابله با یک وضعیت بدتر ادامه دارد.

آقای زاخیلوال گفت که او خواستار سقوط نظام و ساختار فعلی نبوده ولی صلح در "فضای حذف" ممکن نیست.

جعفر مهدوی از اعضای ارشد دیگر این حزب از طرح آمریکا برای صلح افغانستان و ایجاد "دولت انتقالی صلح" که بخشی از آن است، حمایت کرد.

او گفت، هر تلاشی که روند صلح را سبوتاژ کند این حزب در مقابل آن خواهد ایستاد.

منابع گفته اند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در مدت ۶ ماه را در نشست صلح در استانبول مطرح خواهد کرد، ولی آقای مهدوی گفت که این طرح برای این حزب تازه "قابل قبول نیست".

فاروق وردک، عضو ارشد دیگر این حزب تازه، و وزیر معارف پیشین افغانستان گفت که این حزب "مقطعی، فردمحور و منحصر به اهداف کوتاه مدت" نیست.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوال

ریاست این حزب را عمر زاخیلوال به عهده دارد

منبع تصویر، ZAKHILWAL

توضیح تصویر،

ریاست این حزب را عمر زاخیلوال به عهده دارد

حزب جدید سیاسی به نام "حرکت نجات افغانستان" امروز به رهبری عمر زاخیلوال، وزیر دارایی پیشین و شماری از مقام‌های ارشد پیشین افغانستان اعلام موجودیت کرد.

آقای زاخیلوال در مراسم اعلام رسمی این حزب گفت که هدف اصلی این تشکل تازه بیرون‌رفت از بحران ۴۰ ساله و ایجاد ثبات در این کشور است.

او با انتقاد از وضعیت کنونی کشور گفت که اکنون آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و "حتی یک کشور کوچک مثل قطر" در سرنوشت مردم افغانستان همه‌کاره اند، ولی خود مردم افغانستان هیج‌کاره‌اند.

آقای زاخیلوال بر ایجاد صف واحد و اتحاد ملی تاکید کرد و گفت که باید صف ملی، تاثیرگذار و باورمند برای خروج افغانستان از بحران کنونی به سمت ثبات وجود داشته باشد.

او تاکید کرد که اکنون تمام مردم و اقوام افغانستان خود را محروم احساس می‌کنند و این مشکل جدی در کشور است که دلیل آن نبود عدالت است. به گفته او به همین دلیل است که مردم برای تامین صلح، امنیت، بهبود اوضاع اقتصادی، برگزاری انتخابات و سایر امور خود را محتاج کمک خارجی می‌دانند.

آقای زاخیلوال مدعی شد که موضوع صلح این کشور نیز زمانی خبرساز می‌شود که سندی از بیرون بیاید. او پرسید که "سند خود افغانها کجاست؟"

منبع تصویر، Pajhwok

توضیح تصویر،

آقای فاروق وردک یکی دیگر از اعضای این حزب است

او افزود که در کنار موضوع صلح، صف آرایی‌هایی در میان سیاستمداران افغانستان برای روز بدتر وجود دارد، و مدعی شد که اکنون توزیع سلاح و ملیشه‌سازی برای مقابله با یک وضعیت بدتر ادامه دارد.

آقای زاخیلوال گفت که او خواستار سقوط نظام و ساختار فعلی نبوده ولی صلح در "فضای حذف" ممکن نیست.

جعفر مهدوی از اعضای ارشد دیگر این حزب از طرح آمریکا برای صلح افغانستان و ایجاد "دولت انتقالی صلح" که بخشی از آن است، حمایت کرد.

او گفت، هر تلاشی که روند صلح را سبوتاژ کند این حزب در مقابل آن خواهد ایستاد.

منابع گفته اند که محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، طرح برگزاری انتخابات زودهنگام در مدت ۶ ماه را در نشست صلح در استانبول مطرح خواهد کرد، ولی آقای مهدوی گفت که این طرح برای این حزب تازه "قابل قبول نیست".

فاروق وردک، عضو ارشد دیگر این حزب تازه، و وزیر معارف پیشین افغانستان گفت که این حزب "مقطعی، فردمحور و منحصر به اهداف کوتاه مدت" نیست.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: اعلام موجودیت حزب تازه 'حرکت نجات افغانستان' به رهبری عمر زاخیلوال