بررسی مغایرت قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص

در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بررسی مغایرت قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام