محرومیت عالیه مطلب‌زاده از حق تماس تلفنی در زندان

چکیده :عالیه مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است که دو سال از آن قابل اجراست. او در مهرماه سال گذشته برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل...


عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان که در زندان اوین زندانی است در پی اعتراض به نگهداری متهمان در سلول انفرادی از حق تماس تلفنی محروم شد. بیش از ۱۷ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر از جمله عالیه مطلب‌زاده با حضور در دفاتر بندهای این زندان‌ها نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کرده‌اند. آن‌ها این اقدام را “غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه” می‌دانند.

عالیه مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است که دو سال از آن قابل اجراست. او در مهرماه سال گذشته برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد.

منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: محرومیت عالیه مطلب‌زاده از حق تماس تلفنی در زندان