مدیریت تیم ملی فوتبال به کریم باقری سپرده شد

عزیزی خادم چراغ خاموش اشتباه در انتصاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی را با این اقدام جبرانی، پوشش داده است و در واقع آقا کریم تنها دستیار اسکوچیچ نیست بلکه مدیر جدید تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود و خورشیدی زیر دست او کار می‌کند

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: مدیریت تیم ملی فوتبال به کریم باقری سپرده شد