روسیه در تدارک ارائۀ یک سامانه ماهواره‌ای پیشرفته به ایران، به‌گزارش واشنگتن پست

واشنگتن پست گزارش داده است روسیه در تدارک ارائه یک سیستم ماهواره‌ای پیشرفته به ایران است که میتواند اهداف بالقوۀ نظامی در خاورمیانه را ردیابی نماید.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: واشنگتن پست: روسیه آماده تحویل ماهواره جاسوسی پیشرفته به ایران است