باید ارتباط مستقیمی بین مدیریت شهری تهران و شهروندان شکل بگیرد

عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران گفت: اولین اقدامی که باید شورای اسلامی شهر تهران در آینده انجام دهد پرهیز از سهم خواهی است، اگر قرار باشد مانند شورای شهر دوره پنجم به دنبال سهم خواهی باشند می‌تواند خطر بزرگی شهر تهران را تهدید کند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: باید ارتباط مستقیمی بین مدیریت شهری تهران و شهروندان شکل بگیرد