واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به تسلط طالبان بر افغانستان

واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به تسلط طالبان بر افغانستان
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در توئیتی نوشت: 

طالبان ⁩جز⁧ افراطگرایی ،⁧ خشونت و نقض ⁧حقوق بشر ⁩سوغاتی برای مردم مظلومافغانستان ⁩و جهان ندارد. این درد مشترک همه جهان، درمانی مشترک می خواهد.

واژگان در توصیف رنجی که مردم مظلوم افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور می برند، کم می آورد.

این توئیت با هشتگ طالبان، افراطی گرایی، خشونت، حقوق بشرو افغانستان منتشر شد.

27215

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به تسلط طالبان بر افغانستان