ببینید | بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان مسیح دانشوری پس از رای اعتماد مجلس

دریافت 974 KB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: پیام وزیر علوم پس از رای اعتماد مجلس