سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شد

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شد