تعلیق کارت بازرگانی و عودت وجه در خوزستان

تعلیق کارت بازرگانی و عودت وجه در خوزستان
خبرگزاری دانشجو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: در پی شکایت بانک انصار در مورد اخذ مقدار ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۶۱۳ ون کره جنوبی و ۴۹۹ هزار و ۵۰۰ یورو توسط شرکتی برای انجام تعهدات فی ما بین و به علت عدم انجام این تعهدات گزارش برای رسیدگی به شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز ارجاع شد.


مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: رئیس شعبه علاوه بر عودت مبلغ اخذ شده، کارت بازرگانی شرکت را به مدت یک سال تعلیق کرد.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: تعلیق کارت بازرگانی و عودت وجه در خوزستان