حضور دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری در خبرگزاری دانشجو

حضور دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری در خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: حضور دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری در خبرگزاری دانشجو