تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از قم،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) اعلام کرد: مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات به همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی به ترتیب تا پایان دی ۱۴۰۰ و پایان فروردین ۱۴۰۱ تمدید شد و علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ‌های اعلام شده برای شرکت در این همایش ارسال کنند.

دیدگاه‌های علامه مصباح یزدی در موضوعاتی، چون «چیستی، امکان، اعتبار و ضرورت علوم انسانی اسلامی»، «مبانی علوم انسانی اسلامی»، «روش و فرایند تولید علوم انسانی اسلامی» و «مسائل علوم انسانی در حوزه‌های اخلاق، اقتصاد، معلوم تربیتی، مدیریت، حقوق، روان شناسی، سیاست، تاریخ و جامعه شناسی»، مطالعه تطبیقی اندیشه‌های علامه مصباح با دیگر متفکران، منظومه فکری علامه مصباح در علوم انسانی اسلامی و انعکاس و تاثیرگذاری اندیشه علامه مصباح در آثار اندیشمندان علوم انسانی از جمله محور‌های این همایش بین المللی است.

علاقه‌مندان به شرکت در همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی می‌توانند جهت کسب اطلاع از ضوابط همایش و سایر اطلاعات تکمیلی به سامانه ارسال همایش به نشانی www.ihsam.iki.ac.ir مراجعه کنند. تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش «علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی» محور‌ها و ریز

موضوعات این همایش به شرح زیر است:
‌أ) دیدگاه­های علامه محمد تقی مصباح یزدی درباره:
-چیستی، امکان، اعتبار و ضرورت علوم انسانی اسلامی

چیستی علم، اسلام، علم اسلامی، علوم انسانی، و علوم انسانی اسلامی
امکان علم اسلامی
امکان اسلامی‌سازی علوم انسانی
چگونگی، و ضرورت اسلامی سازی علوم انسانی
اعتبار علوم انسانی رایج
معنا و مبنای تحول در علوم انسانی
نسبت اسلامی‌سازی با ابعاد توصیفی و تبیینی علوم انسانی
نقش علوم انسانی اسلامی در تمدن اسلامی
نقش علوم انسانی اسلامی در جامعه اسلامی

- مبانی علوم انسانی اسلامی:
۱. مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی

مبناگرایی و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
رئالیسم و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
نقش معرفت یقینی در علوم انسانی اسلامی
نقش معرفت ظنی در علوم انسانی اسلامی
نقد نسبیت معرفتی در علوم انسانی رایج
نقش موضوع در روش علوم انسانی
نقش عقل در اسلامی سازی علوم انسانی
نقش کتاب و سنت در اسلامی‌سازی علوم انسانی
قلمرو کاربرد معارف وحیانی در علوم انسانی توصیفی و توصیه‌ای
تاثیرات متقابل عقل و وحی در اسلامی سازی
مسئله تعارض عقل و وحی در علوم انسانی
درجات اعتبار معرفت‌های دینی و نقش آن‌ها در علوم انسانی
نقش تجربه در علوم انسانی اسلامی
محدوده کارآیی روش تجربی در تبیین کنش انسانی
نقش شهود در اسلامی سازی علوم انسانی
ارتباط علوم وهبی و علوم انسانی اسلامی
موانع معرفت‌شناختی علوم انسانی اسلامی
تأثیر پیش‌داوری‌ها (معرفتی و غیر معرفتی) در علوم انسانی اسلامی
تأثیر حجب ظلمانی و نورانی و رفع آن‌ها در اسلامی سازی علوم انسانی

۲. مبانی هستی‌شناختی علوم انسانی

تأثیر اعتقاد به خدا در علوم انسانی اسلامی توصیفی و دستوری
مراتب توحید و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
نقش تبیین رابطه ممکنات با علت هستی‌بخش در علوم انسانی اسلامی
تلازم خداشناسی و خودشناسی و تأثیر آن در اسلامی سازی علوم انسانی
مراتب هستی و نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی
جریان اصل علیت در کنش‌های انسانی
وجود تزاحم در عالم ماده و نقش آن در علوم انسانی اسلامی

۳. مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی

تأثیر مسأله تجرد نفس در علوم انسانی اسلامی
تأثیر مسأله حدوث و قدم نفس در علوم انسانی اسلامی
نوع رابطه میان نفس و بدن و تأثیر آن در علوم انسانی اسلامی
نقش مختار بودن انسان در علوم انسانی اسلامی
ضابطه‌مندی علوم انسانی بر پایه ضرورت علّی و عدم تنافی آن با اختیار انسان
نقش فطرت الهی در علوم انسانی اسلامی
سرشت مشترک انسان و علوم انسانی اسلامی
وجوه اشتراک و افتراق انسان‌ها و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
خلقت انسان و تأثیر آن در علوم انسانی اسلامی
نقش هدف و کمال نهایی انسان (قرب الهی) در علوم انسانی اسلامی توصیفی و دستوری
وابستگی کمال نهایی انسان به افعال اختیاری و نقش آن در علوم انسانی اسلامی توصیفی و دستوری
تأثیر معناداری زندگی در علوم انسانی اسلامی
نقش روابط متقابل بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌های انسان در علوم انسانی اسلامی
مراتب وجود انسان و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
ملاک اولویت‌بندی نیاز‌های انسان و تأثیر آن در علوم انسانی اسلامی
ساختار‌های وجودی انسان (ساختار علمی، تمایلات و توانایی ها)
نقش کرامت (تکوینی و اکتسابی) انسان در علوم انسانی اسلامی دستوری

۴. مبانی ارزش‌شناختی علوم انسانی

واقع‌نمایی ارزش و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
تأثیر اطلاق‌گرایی در اخلاق بر علوم انسانی اسلامی
نقش اعتقاد یا عدم اعتقاد به حسن و قبح عقلی در علوم انسانی اسلامی
نقش نیت در ارزش عمل اختیاری و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
حد نصاب ارزش در عمل اختیاری و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
نقش ارزش‌های دینی در تعیین مسائل علوم انسانی و حل آن‌ها
نقش ارزش‌ها در کشف رابطه میان پدیده‌های انسانی

۵. مبانی دین‌شناختی علوم انسانی

چیستی دین و تأثیر آن بر علوم انسانی
چگونگی دستیابی به تعریف دین و تأثیر آن بر علوم انسانی
قلمرو دین و تأثیر آن بر علوم انسانی
روش‌شناسی تعیین قلمرو دین و تأثیر آن بر علوم انسانی
جامعیت اسلام و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
جاودانگی اسلام و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
نقش دین در ابعاد توصیفی و دستوری علوم انسانی اسلامی
رابطه دین، اخلاق و معنویت و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
رابطه فقه و اخلاق و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
نقش واقع نمایی زبان دین در شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی
حقیقت ایمان و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
رابطه علم و دین و نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی
رابطه دین و پیشرفت و نقش آن در علوم انسانی اسلامی

- روش و فرایند تولید علوم انسانی اسلامی

اشتراکات و افتراقات علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی رایج
جایگاه علوم عقلی (فلسفه، کلام و عرفان) در علوم انسانی اسلامی
نقش فلسفه علوم انسانی در تحول علوم انسانی
روش بهره‌گیری از مبانی کلامی در علوم انسانی اسلامی
امکان و اعتبار تولید علوم انسانی اسلامی قرآن‌بنیان و حدیث‌بنیان
روش بهره‌گیری از قرآن و حدیث در علوم انسانی اسلامی
روش استنباط مباحث علوم انسانی توصیفی و تبیینی از قرآن و حدیث
روش استنباط مباحث علوم انسانی دستوری از قرآن و حدیث
جایگاه علوم انسانی رایج در فرآیند تولید علوم انسانی اسلامی
فرایند تولید علوم انسانی اسلامی
روش و فرایند تولید علوم انسانی اسلامی قرآن‌بنیان
منطق فهم دین و اسلامی سازی علوم انسانی
نقش حوزه و دانشگاه در اسلامی‌سازی علوم انسانی

- علوم انسانی اسلامی:
۱. اخلاق
·مقدمات و مفاهیم

چیستی (ماهیت و قلمرو) اخلاق اسلامی
اخلاق عملی اسلام و تفاوت آن با عرفان اسلامی
ارتباط اخلاق اسلامی با سایر علوم
اخلاق عقلی، نقلی و تجربی

- مبانی الهیاتی، معرفتی، انسان شناختی و دینی اخلاق

رابطه مبانی الهیاتی و اخلاق
مبانی قرانی و روایی اخلاق
جایگاه خدا در فعل اخلاقی
تأثیر اعتقاد به خدا و مراتب توحید در تحقق اخلاق
چیستی ارزش اخلاقی
سلسله مراتب ارزش‌های اخلاقی
ارزش نهایی فعل اخلاقی
ارتباط شناخت و قضایای اخلاقی
نقش معرفت یقینی و نسبی در اخلاق
مبانی عرفانی و شهودی مکتب اخلاقی
جایگاه عقل در شکل‌گیری مکتب اخلاقی
جایگاه اختیار در تحقق فعل اخلاقی
نقش فطرت در جهت‌دهی اخلاق
نقش مراتب وجود انسان در اخلاق
نقش کرامت انسان در اخلاق
نقش بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌های انسان در اخلاق
انسان کامل به مثابه الگوی رفتاری
حسن و قبح عقلی در اخلاق
حسن فعلی و فاعلی
ماهیت و چیستی ایمان و نقش آن در اخلاق
ارتباط دین داری و اخلاق
رابطه اخلاق و حقوق

-اصول، روش‌ها و مسائل

اصول حاکم بر اخلاق اسلامی
احکام اخلاق اسلامی
قلمرو اخلاق اسلامی و مقایسه آن با متفکران غرب
روش‌های تربیت اخلاقی
معیار انتخاب در تزاحم و تعارض اخلاقی
شیوه‌های درون سازی فضایل اخلاقی
شیوه‌های سلوکی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی و تأثیر آن بر علوم انسانی اسلامی
نقش و جایگاه اخلاق در تمدن اسلامی
تحول اخلاقی بر اساس آیات و روایات
تغییرپذیری خصیصه‌های اخلاق
اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
اخلاق اجتماعی

۲. اقتصاد
- مبانی معرفت‌شناختی اقتصاد

مؤلفه‌های معرفت شناختی گزاره‌های اقتصادی (با تاکید بر علم حضوری و وجدانیات)
رابطه و نسبت بین گزاره‌های علمی، دینی و اقتصادی، و بررسی امکان به کارگیری روش شناسی دینی در اقتصاد اسلامی

-مبانی هستی‌شناختی اقتصاد

مطالعه و بررسی مؤلفه‌های هستی شناختی گزاره‌های اقتصادی (باتاکید بر سنت‌های الهی و نهاد‌های اسلامی)
مطالعه و بررسی مؤلفه‌های هستی شناختی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان (به لحاظ ربوبیت تکوینی و تشریعی و کمال نهایی)
مطالعه و بررسی مؤلفه‌های هستی شناختی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان، با تاکید بر حق و عدالت

- مبانی انسان‌شناختی اقتصاد

نقش انسان شناسی اسلامی در اقتصاد اسلامی و تفاوت‌های آن با برداشت‌های اومانیستی از انسان
اصالت فرد و نقش آن در اقتصاد اسلامی

- مبانی ارزش‌شناختی اقتصاد

نقش مکتب اخلاقی مورد نظر اسلام در اقتصاد اسلامی
چگونگی بروز و ظهور رابطه غرایز و تمایلات فطری و کمال مطلوب انسان در فعالیت‌های اقتصادی یک فرد مسلمان
مطالعه و بررسی مؤلفه‌های ارزشی رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان با تاکید بر لذت گرایی
مطالعه و بررسی نقش مبادی فعل اختیاری انسان و تاثیر گذاری مبادی مذکور در ارزش‌های اخلاقی، نیاز‌ها و اهداف و آن در اقتصاد اسلامی
بررسی نقش هر یک از مکاتب نتیجه گرایی و وظیفه گرایی و نگرش اسلامی در رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان
بررسی نقش هدف نهایی انسان به عنوان فاعل مختار آگاه با شعور در اقتصاد اسلامی
نقش نیت و حسن فاعلی در رفتار اقتصادی انسان به عنوان فاعل مختار آگاه با شعور
مطالعه و بررسی ماهیت و چگونگی تاثیر گذاری اعتقادات، باورها، ترجیحات، عواطف، غرایز، احساسات، تمایلات و تعهدات در رفتار اقتصادی یک فرد مسلمان

-مسائل اقتصاد اسلامی:

مالکیت حقیقی الهی و مالکیت اعتباری انسان و آثار اقتصادی آن
مالکیت دولتی؛ فلسفه، نقش و محدوده آن
مطالعه و بررسی نقش دولت اسلامی در اقتصاد اسلامی، باتاکید بر جایگاه، مداخله و سیاستگذاری‌های دولت
مطالعه و بررسی نسبت و رابطه فقه، حقوق و اقتصاد، با تاکید بر نهاد‌های اجتماعی اسلام
خودگرایی و تأثیر آن بر نظریه رفتار مصرف‌کننده

۳. تاریخ

اصالت یا اعتباریت تاریخ
تکامل تاریخ
قانون مندی تاریخ
سنت‌های الهی حاکم بر تاریخ
هدف از تحلیل تاریخی (عبرت‌گیری و تطبیق بر شرایط معاصر)
عوامل پیشرفت و انحطاط جوامع در طول تاریخ
شخصیت شناسی و سیره‌شناسی معصومان به مثابه الگو‌های رفتار‌های فردی و اجتماعی
علت عدم تساهل و تسامح امیرمؤمنان در مقابل معاویه
شرح و تحلیل خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علی‌ها
هدف شناسی قیام امام حسین علیه‌السلام
بررسی زمینه‌ها و پیامد‌های قیام عاشورا
پاسخ به شبهات درباره قیام امام حسین علیه‌السلام
تطبیق عوامل انحراف صدر اسلام با انقلاب اسلامی

۴. جامعه ­شناسی
-مبانی جامعه‌شناسی اسلامی

تعریف علم جامعه‌شناسی، جایگاه جامعه‌شناسی در طبقه‌بندی علوم، روش در جامعه‌شناسی،
مبانی هستی‌شناختی: اصالت یا وجود جامعه، نحوه هستی فرد و جامعه و تأثیر آن در علوم انسانی، قانونمندی جامعه
مبانی انسان‌شناختی: جبر اجتماعی، سازوکار تحقق کنش اجتماعی، تأثیر نوع رابطه فرد و جامعه بر علوم انسانی اسلامی، منشأ حیات اجتماعی انسان و تأثیر آن در علوم انسانی

- روش و فرایند تولید جامعه‌شناسی اسلامی

امکان و روش استنباط نظریه‌های جامعه‌شناسی از متون دینی
بررسی نظریه‌های اجتماعی متفکرین مسلمان و غیرمسلمان
نقد نظریه‌های تفسیری، تبیینی، انتقادی و هنجاری در جامعه‌شناسی

- مسائل جامعه‌شناسی اسلامی

انواع جوامع
جامعه‌آرمانی
قوانین اجتماعی
نهاد‌های اجتماعی
روابط میان نهادی
آسیب‌های اجتماعی
نابرابری‌های اجتماعی
تحلیل جنگ، اختلاف، نزاع و تنش
دگرگونی اجتماعی
بحران اجتماعی
تعادل اجتماعی
امر به معروف و نهی از منکر
جامعه‌پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی
تکافل و خدمات اجتماعی

۵. حقوق
- مبانی حقوق اسلامی

خدامحوری در نظام حقوقی
کرامت انسان در نگرش حقوقی اسلام
اصول حقوق اساسی
هدف حقوق
کمال محوری حقوق اسلامی

- مسائل حقوق اسلامی

نظام جامع حق و تکلیف
نسبت واقع‌گرایی و آرمانگرایی در نظام حقوقی اسلام
طرح پیشنهادی آیت‌الله مصباح یزدی برای «حقوق بشر»
حقوق بشردوستانه
حقوق بین الملل
فلسفه جهاد ابتدایی
حقوق خصوصی
حقوق جزا
حقوق محیط زیست
حقوق زن
فلسفة تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد
اصول بنیادین حقوق زن در نگرش اسلامی
جایگاه آزادی در نظام حقوقی
حقوق و آزادی‌های اجتماعی
اسلام و بردگی
حق انقلاب در آیینه حقوق اسلامی
حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت اسلامی
نظام قانون‌گذاری در شریعت اسلامی
آیین قضاوت

۶. روان­شناسی
- مبانی روان شناسی اسلامی

چیستی (موضوع، مسایل و هدف) روان‌شناسی اسلامی
نقش مبانی ارزش‌شناختی بر موضوع، مسائل و نحوه تبیین آن در روان‌شناسی اسلامی
نقش مبانی هستی‌شناختی بر روان‌شناسی اسلامی
نقش مبانی انسان‌شناختی بر روان‌شناسی اسلامی
نقش مبانی معرفت‌شناختی در شکل‌دهی روان‌شناسی اسلامی
نقش مبانی الهیاتی در شکل‌دهی روان‌شناسی اسلامی
ساختار روان

- مسائل روان‌شناسی اسلامی

مدل انگیزشی بر اساس منابع اسلامی
هشیار و ناهشیار
روان‌درمان‌گری بر اساس مبانی الهیاتی
مبانی روان‌شناختی فضائل و رذائل اخلاقی
تحلیل روان‌شناختی نحوه ارتباط انسان با خدا
عوامل و فرایند شکل‌گیری شخصیت سالم
عوامل و فرایند تغییرات روان‌شناختی
مبانی و اصول سبک زندگی اسلامی
مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی اسلامی

۷. علوم سیاسی
- مبانی سیاست اسلامی:

چیستی سیاست اسلامی
جایگاه سیاست در اسلام
امکان و ضرورت نظریه‌پردازی سیاسی در اسلام

- مسائل سیاست اسلامی:

فرد و جامعه: جایگاه فرد در اندیشه سیاسی اسلام- رابطه فرد و جامعه- نگرش اسلام در باره نحوه پیدایش جامعه
سیاست و قدرت: مفهوم و ماهیت سیاست اسلامی- نظریه قدرت در اسلام (مفهوم، ماهیت، خاستگاه، دامنه، انواع، و سطوح قدرت)
حکومت و دولت: نظریه دولت در اسلام (چیستی حکومت و دولت- ضرورت حکومت- رابطه دین و حکومت- وظایف و کارویژه‌های حکومت- اختیارات حکومت- انواع حکومت- شکل و ساختار حکومت در اسلام- مراتب طولی حکومت- اسلام و نظریه تفکیک قوا- دولت در نگرش اسلامی و سکولار- آرمانگرایی و واقع گرایی در دولت- فلسفه وجودی دولت- دولت و شیوه‌های اجرا)
قانون: نظریه حقوقی اسلام (ماهیت قانون- خاستگاه قانون- ملاک اعتبار قانون - جایگاه قوانین الهی؛ طبیعی و موضوعه- قانون و مکاتب حقوقی- گستره قانون- رابطه قوانین تشریعی با قوانین تکوینی- رابطه قوانین حقوقی با قوانین اخلاقی- ویژگی‌های قانونگذار - نگرش اسلام و لیبرالیسم به قانون معتبر – ارزشگذاری تشکیکی در اسلام)
حاکمیت: نظریه حاکمیت و مشروعیت در اسلام (چیستی حاکمیت- رابطه حاکمیت و قانونگذاری- حاکمیت الهی و ربوبیت تشریعی- حاکمیت و مشروعیت- خاستگاه مشروعیت- حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش- رابطه حاکمیت الهی و حاکمیت بشری- نگرش اسلام و لیبرالیسم به حاکمیت و مشروعیت)
حکمرانی و زمامداری: نظریه حکمرانی اسلامی (شرایط زمامداری- مراتب حکمرانی- رهبری و ولایت- ولایت فقیه
جایگاه مردم در حکومت: نظریه مردمسالاری دینی- مفهوم و ماهیت دموکراسی- نقد دموکراسی لیبرال- اسلام و جامعه مدنی- جمهوریت و اسلامیت- مردمسالاری دینی)
حقوق و مسئولیت‌های سیاسی
آزادی: نظریه آزادی در اسلام (چیستی آزادی- مبنای آزادی- قلمرو آزادی- آزادی مشروع و آزادی مخرب- رابطه الزامات دینی و آزادی- انتصاب و آزادی- نظام ارزشگذاری و آزادی- آزادی، ولایت و دولت- تمایز نگرش اسلام و لیبرالیسم به حدود آزادی)
امنیت: نظریه امنیتی اسلام (چیستی و چرایی امنیت- مبنای امنیت- غایت امنیت- سطوح و ابعاد امنیت- شیوه‌های مبارزه با ناامنی و راه‌های تأمین امنیت)
عدالت: نظریه عدالت اسلامی (چیستی عدالت- فلسفه عدالت- مبنا و غایت عدالت- ارکان عدالت- عدالت اقتصادی- عدالت اجتماعی – عدالت سیاسی- عدالت فرهنگی- تمایز اسلام با لیبرالیسم و مارکسیسم در باب عدالت)
محبت و خشونت: نظریه اسلام در باب خشونت و محبت (مبانی محبت و خشونت- خشونت قانونی و غیرقانونی- خشونت اخلاقی و غیر اخلاقی- تمایز نگرش اسلام و لیبرالیسم در باب محبت و خشونت)
تحمل و مدارا: نظریه اسلامی مدارا (چیستی تساهل و مدارا- مبانی و اهداف مدارا- گستره مدارا -تمایز نگرش اسلام و لیبرالیسم در باب مدارا)
مشارکت: اسلام و نظریه مشارکت (چیستی مشارکت- مبنای مشارکت-غایت مشارکت- سطوح مشارکت عمومی- عوامل افزایش یا کاهش مشارکت)
توسعه و پیشرفت: نظریه توسعه اسلامی (ماهیت توسعه- مبنای توسعه و پیشرفت- غایت توسعه- انحاء توسعه- مراتب توسعه- الگوی اسلامی توسعه- نقد مدرنیته غربی)

۸. علوم تربیتی
-مبانی تربیت اسلامی:

چیستی و معنای تربیت
چشم انداز تعلیم و تربیت اسلامی (چیستی نظام تعلیم و تربیت اسلامی)
مبانی، اهداف و اصول تربیتی تمدن اسلامی – ایرانی
نوآوری‌های علامه مصباح یزدی در تعلیم و تربیت اسلامی

- ساحت‌های تربیتی:

تربیت سیاسی
تربیت اعتقادی (دینی)
تربیت اجتماعی
تربیت اخلاقی
تربیت فکری و عقلانی
تربیت عاطفی

- مسائل تربیتی:

تربیت نیروی انسانی کارامد تراز انقلاب اسلامی در ساماندهی علوم انسانی اسلامی
روش‌های تربیت نیروی انسانی کارامد
تربیت متربّیان علم‌گرای متدیّن
روش‌های تربیت انسان خردورز
روش‌های گسترش و تقویت قانون مداری
نقش آموزش و پرورش در تربیت نیرو‌های کارامد
جایگاه خانواده در تربیت شهروندان کارامد
تربیت اخلاقی و مراحل آن
تأثیر ایمان و کفر در تربیت انسان
نظام تربیتی ولایت محور
راه‌های تقویت و شاخص‌های ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمان و مربیان
تربیت مهدوی و زمینه سازی برای ظهور
سبک زندگی اسلامی - ایرانی

۹. مدیریت
- مبانی مدیریت اسلامی

تاثیر مبانی فلسفی بر وظایف / اصول مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم‌گیری، کنترل، هدایت و رهبری، ..)
تاثیر مبانی فلسفی و ارزشی اسلامی بر خط مشی‌گذاری عمومی (مدل، تدوین، اجرا، و ارزیابی)
تاثیر مبانی اسلامی بر خط مشی‌های سیاسی
تاثیر مبانی اسلامی بر خط مشی‌های اقتصادی
تاثیر مبانی اسلامی بر خط مشی‌های فرهنگی
تاثیر مبانی اسلامی بر خط مشی‌های اجتماعی
آینده پژوهی در مدیریت
نقش فقه و فق‌ها در سیاست‌گذاری عمومی

- مسائل مدیریت اسلامی

جایگاه نخبگان در سیاست‌گذاری عمومی
جایگاه مردم در سیاست‌گذاری عمومی
تأثیرات علوم اسلامی در سیاست‌گذاری عمومی
خط‌مشی‌گذاری فرهنگی
اصول حاکم بر سیاست‌گذاری عمومی
نقد و بررسی نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی
موانع و چالش‌های سیاست‌گذاری عمومی
مبانی بینشی، گرایشی، کنشی در رفتار سازمانی
فرهنگ سازمانی
قوانین و مقررات سازمانی
نظام اداری
آسیب‌شناسی (مدیریت) مدیران
شایستگی‌های مدیران
طراحی مدیریت اسلامی
تربیت مدیران صالح
اخلاق مدیران
مشورت در مدیریت
اطاعت پذیری در مدیریت
فساد اداری

۱۰. هنر
- تعریف زیبایی و حقیقت آن

زیبایی و جمال
زیبایی و حسن
امر زیبا
اقسام زیبایی
عینیت / ذهنیت زیبایی
معنای هنر و هنر زیبا

- هنر، صورت و ماده

نسبت زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر
نسبت زیبایی و هنر
ساحت‌های زیبایی و هنر
نسبت زیبایی با کمال
زیبایی و نسبیت
نسبت هنر و ارزش
ارزش‌شناسی (امر زیبا، امر خیر، امر حقیقی)
ارزش‌های زیباشناختی
هنر و آزادی (بی‌علقگی)
هنر و زبان
هنر و شناخت
هنر و احساسات
هنر و معرفت‌شناسی (صدق و کذب در هنر)
پدیدار شناسی اثر هنری
زیبایی‌شناسی و عدم شناختی
زیبایی‌شناسی و نبوغ
لذت کاذب
هنر و حقیقت (هنر و امر استعلایی)
هنر و حس
هنر و روایت
تفسیر اثر هنری (هرمنوتیک هنر)

- انواع هنر

هنر انحرافی
هنر دینی
هنر دینی، نماد، بیانگری
نمادپردازی و تعبیر در هنر دینی
طبقه‌بندی هنر‌ها (مکان، زمان، حواس، ماده، روح، میزان بازنمایی)
هنر سخیف و عالی

- مخاطب اثر هنری

مدرک زیبایی
قوای مدرک زیبایی
سواد هنری
هنر ناخودآگاه مخاطب
لذت اثر هنری
سلوک وجودی مخاطب
مواجهه با اثر (تأویل و دریافت، ارزش‌گذاری یا داوری)
فرآیند درک زیبایی
هنر و تربیت
اثرپذیری مخاطب
کارکرد‌های زیبایی و هنر
اولویت‌سنجی آموزش هنر در نظام دینی (تربیت پذیری مخاطب)
جنسیت مخاطب
سن مخاطب (هنر و کودک)
فرهنگ مخاطب (هنر عامه، هنر خواص)

- مؤلف اثر هنری

هنرمند متعهد (هنرمند و جامعة هنرمند)
هنرمند و نیت
سلوک وجودی هنرمند
خلاقیت
ذوق (حساسیت هنری)
تقلید و کاربرد‌های آن
آگاهی / ناخودآگاهی کار هنرمند
هنرمند و الهام
هنرمند و شهود
نسبت فلسفه با هنر (هنرمند فیلسوف یا فیلسوف هنرمند)
جنسیت مؤلف
جهان‌بینی هنرمند و سبک هنری
هنرمند و پیشه ور (شباهت‌ها و تفاوت‌ها)


‌ب) مطالعه تطبیقی اندیشه‌های علامه مصباح با دیگر متفکران در حوزه علوم انسانی

ماهیت و قلمرو دین از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
ماهیت و قلمرو دین از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی
علم دینی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
علم دینی از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی
نحوة مواجهه با علوم انسانی رایج از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
فرآیند اسلامی‌سازی علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
مقایسه نظام فکری علامه مصباح یزدی در اسلامی‌سازی علوم انسانی با دیگر متفکران اسلامی
مبانی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
مبانی علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی
مسائل علوم انسانی اسلامی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
مسائل علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی

- در حوزه مطالعات اخلاقی

ارتباط دین داری و اخلاق ازنظر علامه مصباح و مقایسه آن با دیدگاه گلبرگ
انسان کامل ازنظر علامه مصباح و مقایسه آن با خود شکوفایی
جایگاه اختیار در تحقق فعل اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح و مقایسه آن با اندیشه‌ای جبرگرایانه
ارتباط شناخت و قضایای اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح و مقایسه آن با دیدگاه مخالف
ارزش نهایی فعل اخلاقی از دیدگاه علامه مصباح و مقایسه آن با رویکرد‌های سکولار
انسان کامل از نظر علامه مصباح و مقایسه آن با دیدگاه گلبرگ
مقایسه مبانی و اصول سبک زندگی بر اساس اندیشه علامه مصباح با رویکرد انسان گرایی در روان‌شناسی
مقایسه مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی اسلامی بر اساس اندیشه علامه مصباح با رویکرد انسان‌گرایی در روان‌شناسی
مقایسه روان‌درمان‌گری بر اساس مبانی علامه مصباح یزدی با رویکرد روان‌درمانی آلبرت الیس
مقایسه دیدگاه علامه مصباح یزدی درباره رابطه نفس و بدن با رویکرد زیستی
مقایسه تحلیل روان‌شناختی نحوه ارتباط انسان با خدا از نگاه علامه مصباح یزدی با روان‌تحلیل‌گری (فروید و یونگ)
مقایسه نگاه علامه مصباح یزدی درباره علل پیدایش دین در زندگی انسان با دیدگاه ویلیام جیمز
اراده از نگاه روان‌شناسان و مقایسه آن با دیدگاه علامه مصباح یزدی
اختیار از نگاه روان‌شناسان و مقایسه آن با دیدگاه علامه مصباح یزدی
ساختار روان از نگاه روان‌شناسان و مقایسه آن با دیدگاه علامه مصباح یزدی
عوامل و فرایند تغییرات روان‌شناختی با نگاه روان‌شناختی و مقایسه آن با دیدگاه علامه مصباح یزدی

- در حوزه مطالعات اقتصادی

مطالعه تطبیقی اندیشه‌های علامه مصباح یزدی و مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری در مورد فرد و جامعه و نقش آن در اقتصاد اسلامی
مطالعه تطبیقی اندیشه‌های علامه مصباح یزدی و مرحوم علامه طباطبایی در مورد جامعه اسلامی (با تاکید بر حکمت نظری، حکمت عملی، نهاد‌ها و اعتباریات) و نقش آن در اقتصاد اسلامی
آسیب‌شناسی هستی‌شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی مستخرج از اندیشه‌های علامه مصباح یزدی در زمینه اصالت فرد و پیامد‌های آن
آسیب شناسی انسان‌شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی مستخرج از اندیشه‌های علامه مصباح یزدی
آسیب شناسی ارزش شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی مستخرج از اندیشه‌های علامه مصباح یزدی
مقایسه مؤلفه‌های معرفت‌شناختی گزاره‌های اقتصادی در اندیشه‌های علامه مصباح یزدی با مبانی معرفتی – ارزشی روانشناختی اقتصاد نئوکلاسیک و شهودگرایی مور در اقتصاد کینزی
مقایسه تطبیقی اصالت فرد در نگرش علامه مصباح یزدی با فردگرایی روش شناختی حاکم بر اقتصاد متعارف
مبانی نظام اقتصادی اسلام
مالکیت
تمرکز و عدم تمرکز
وظایف اقتصادی دولت اسلامی
انگیزه انسان اقتصادی مسلمان
حیله‌های ربا
اصول حاکم بر تولید
اصول حاکم بر توزیع

- در حوزه مطالعات مدیریتی

مقایسه تعریف و ماهیت مدیریت اسلامی از دیدگاه علامه مصباح و دیگران اندیشمندان مسلمان
مقایسه روش شناسی مدیریت اسلامی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر اندیشمندان مسلمان

- در حوزه مطالعات جامعه شناختی

اصالت جامعه از دیدگاه علامه مصباح و جامعه‌شناسان
جبر اجتماعی از دیدگاه علامه مصباح و جامعه‌شناسان
تقلید، همرنگی با جماعت و گروه‌های مرجع از دیدگاه علامه مصباح و جامعه‌شناسان
انواع کنش اجتماعی از دیدگاه علامه مصباح و جامعه‌شناسان تفهمی

- در حوزه مطالعات سیاسی

مشروعیت سیاسی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
مشروعیت سیاسی از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی
نقش مردم در حکومت و مشارکت سیاسی از دیدگاه علامه مصباح و دیگر متفکران اسلامی
نقش مردم در حکومت و مشارکت سیاسی از دیدگاه علامه مصباح و متفکران غربی

- در حوزه مطالعات حقوقی

مطالعة تطبیقی طرح پیشنهادی «حقوق بشر» علامه مصباح و اعلامیة جهانی
امتیازات مباحث حقوق زن در آثار علامه مصباح


‌ج) منظومه فکری علامه مصباح در علوم انسانی اسلامی

نقش و سهم علامه مصباح یزدی در جریان اسلامی‌سازی علوم انسانی
تدوین منظومه فکری علامه مصباح درعلوم انسانی اسلامی
تأثیر منظومه فکری علامه مصباح در هر یک از علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و ...)
بررسی تاریخی ـ تحلیلی نحوه جهت‌گیری فکری علامه مصباح یزدی در مسیر اسلامی‌سازی علوم انسانی
بررسی علوم انسانی به لحاظ سلسله مراتب (ثبوت و اثبات، اعلی و اسفل و هم عرض) در اندیشه علامه مصباح یزدی

‌د) انعکاس و تأثیرگذاری اندیشة علامه مصباح در آثار اندیشمندان علوم انسانی

انعکاس و تأثیرگذاری اندیشة علامه مصباح در آثار اندیشمندان علوم انسانی
مؤیّدان
شارحان
منتقدان

انتهای پیام/ش

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی