مسجد "مشیر"؛ زیباترین مسجد دوره قاجاریه در شیراز

مسجد "مشیر"؛ زیباترین مسجد دوره قاجاریه در شیراز
تابناک

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: مسجد "مشیر"؛ زیباترین مسجد دوره قاجاریه در شیراز