جزئیات آتش سوزی در منطقه صنعتی چرم شهر اشتهارد

جزئیات آتش سوزی در منطقه صنعتی چرم شهر اشتهارد
خبرگزاری مهر
دریافت 4 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: جزئیات آتش سوزی در منطقه صنعتی چرم شهر اشتهارد