افزایش واردات گندم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

افزایش واردات گندم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
خبرگزاری مهر
دریافت 10 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: افزایش واردات گندم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

موضوعات مرتبط: واردات تخصیص گندم