حضور رئیس جمهور در جنوب کرمان و بررسی وضعیت مناطق سیل زده

حضور رئیس جمهور در جنوب کرمان و بررسی وضعیت مناطق سیل زده
خبرگزاری مهر
دریافت 15 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: حضور رئیس جمهور در جنوب کرمان و بررسی وضعیت مناطق سیل زده

موضوعات مرتبط: رئیس جمهور کرمان جنوب