اتخاذ ابتکارات مذاکراتی جدید در دستور کار ایران در وین است

اتخاذ ابتکارات مذاکراتی جدید در دستور کار ایران در وین است
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر، با اشاره به مذاکرات وین، نوشت: کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات وین با هدف تأمین منافع انجام می‌شود و قابل درک است.

وی تصریح کرد: تنها عامل مؤثر بر تعامل ما با ۱+۴ نیز تأمین منافع مردم ایران است. ارزیابی مؤلفه‌های جدید مؤثر بر مذاکرات و اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه را در دستور کار داریم.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: اتخاذ ابتکارات مذاکراتی جدید در دستور کار ایران در وین است