اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند آذربایجان شرقی

اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند آذربایجان شرقی
خبرگزاری مهر
دریافت 29 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند آذربایجان شرقی