مصرف ۲۰ میلیون تن شمش در ۱۴۰۰/ مصرف ۱۶ درصد کاهش یافت

مصرف ۲۰ میلیون تن شمش در ۱۴۰۰/ مصرف ۱۶ درصد کاهش یافت
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های آمار مربوط به مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که از این میزان ۱۱ میلیون و ۵۶۸ هزار تن آن مختص بیلت‌وبلوم و هشت میلیون و ۶۶۱ هزار تن مختص اسلب بوده است. به این ترتیب در این بخش شاهد کاهش ۱۱ درصدی تولید بیلت و بلوم و ۲ درصدی اسلب نسبت به سال ۹۹ هستیم.

همچنین از ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شمش تولید شده، ۲۰ میلیون و ۲۲۹ هزار تن توسط مصرف کنندگان داخلی خریداری شده است که به این ترتیب مصرف ظاهری شمش نسبت به سال ۹۹، ۱۶ درصد کاهش یافته است.

جزئیات تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و کل محصولات فولادی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

در بخش کل مقاطع فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) نیز شاهد تولید ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن محصول بودیم که نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۳ درصدی مواجه بوده است.

به صورت جزئی تر، از این میزان یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن مربوط به تیرآهن، ۹ میلیون و ۱۴۸ هزار تن مربوط به میلگرد و ۸۳۷ هزار تن مربوط به ناودانی، نبشی و سایر مقاطع می شود. در این بخش نیز تولید تیرآهن و میلگرد نسبت به سال ۹۹ به ترتیب با کاهش ۲ و ۴ درصدی و تولید ناودانی، نبشی و سایر مقاطع با رشد یک درصدی مواجه بوده است.

همچنین از ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن مقاطع فولادی تولید شده، هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن آن در داخل مصرف شده است که کاهش ۱۱ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می دهد.

از میزان کل مقاطع طویل فولادی مصرفی در مجموع یکساله ۱۴۰۰، بالغ بر یک میلیون تن سهم تیرآهن، شش میلیون و ۶۴۸ هزار تن سهم میلگرد و ۶۷۵ هزار تن سهم نبشی، ناودانی و... بوده است که به ترتیب میزان مصرف‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ برای تیرآهن یک درصد بیشتر شده اما برای میلگرد ۱۳ درصد و برای نبشی، ناودانی و... ۲ درصد کاهش یافته است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در سال گذشته نسبت به ۱۲ ماهه سال ١٣٩٩، هفت درصد کمتر شده و از بالغ بر ۹ میلیون تن به هشت میلیون و ۴۱۵ هزار تن رسیده است.

جزئیات مصرف ظاهری فولاد میانی و کل محصولات فولادی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

سال گذشته تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۹ میلیون و ۶۳۵ هزار تن ثبت شده که ۱۷ میلیون و ۷۰۰۰ تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در سال ۹۹ که ١۸ میلیون و ۸۳۱ هزار تن بوده، ۱۰ درصد کاهش مصرف را رقم زده است.

بر اساس آمار کمترین میزان افت مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش چهار درصدی، در مجموع ۱۲ ماهه سال ١۴٠٠ به ۲۹ میلیون و ۲۷۳ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در سال ١٣٩٩ معادل ۳۰ میلیون و ۳۴۶ هزار تن ثبت شده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: مصرف ۲۰ میلیون تن شمش در ۱۴۰۰/ مصرف ۱۶ درصد کاهش یافت