کارخانه تولید پهپاد ابابیل ۲ در تاجیکستان افتتاح شد

کارخانه تولید پهپاد ابابیل ۲ در تاجیکستان افتتاح شد
خبرگزاری مهر
دریافت 10 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: چرا راه اندازی کارخانه تولید پهپاد ابابیل ۲ در تاجیکستان مهم و راهبردی است؟