افزایش دما در شمال کشور و ورود گرد و غبار از غرب

افزایش دما در شمال کشور و ورود گرد و غبار از غرب
خبرگزاری مهر
دریافت 10 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: افزایش دما در شمال کشور و ورود گرد و غبار از غرب

موضوعات مرتبط: شمال کشور غبار