سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد به مدت یک هفته از دسترس خارج می‌شود

سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی برای تغییرات در زیرساخت و بهبودسازی نرم‌افزار از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۴ مرداد به مدت یک هفته از دسترس خارج می‌شود.

سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد اسلامی سامانه مخصوص دانشجویان دانشگاه آزاد به منظور انجام امور دانشجویی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: سامانه آموزشیار دانشگاه آزاد به مدت یک هفته از دسترس خارج می‌شود