شاهزاده رضا پهلوی: اتحاد رمز پیروزی است

شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی اعتراضی ایرانیان که روز شنبه ۲۴ سپتامبر در شهر واشنگتن دی‌سی برگزار شد، به صدای آمریکا گفت: «یک کلمه، اتحاد رمز پیروزی است.»

منبع خبر: صدای آمریکا

اخبار مرتبط: شاهزاده رضا پهلوی: اتحاد رمز پیروزی است