شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: بیش از ۲۵۰ کارگر معترض بازداشت شدند

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یادآوری کرد که کارزار برای آزادی همکاران بازداشتی و شکستن جو امنیتی حاکم در شرکتها یک قدم مهم برای کارگران نفت جهت ادامه اعتراضات و همبستگی با مبارزات مردمی است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: بیش از ۲۵۰ کارگر معترض بازداشت شدند