کنعانی: نباید اقلیم کردستان عراق محل صدور تجهیزات و تسهیلات به داخل ایران و استفاده در اغتشاشات باشد

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: کنعانی: نباید اقلیم کردستان عراق محل صدور تجهیزات و تسهیلات به داخل ایران و استفاده در اغتشاشات باشد