فارس، نماینده ایران در نمایشگاه صنایع دستی قطر

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: فارس، نماینده ایران در نمایشگاه صنایع دستی قطر