تخریب منازل و اموال عمومی توسط آشوبگران در جوانرود

تخریب منازل و اموال عمومی توسط آشوبگران در جوانرود
خبرگزاری مهر
دریافت 46 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تخریب منازل و اموال عمومی توسط آشوبگران در جوانرود