تصاویری از لحظه وقوع زلزله در استانبول

تصاویری از لحظه وقوع زلزله در استانبول
خبرگزاری مهر
دریافت 14 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تصاویری از لحظه وقوع زلزله در استانبول

موضوعات مرتبط: استانبول زلزله لحظه