شهرام پسر اشرف بزرگترین قاچاقچی میراث فرهنگی بود

موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر در گفت‌وگو با برنامه «جام انقلاب» رادیو انقلاب گفت: غارت اموال مردم از همان زمان سلطنت رضاشاه آغاز شد، پول نفت مستقیم به حساب رضاخان وارد می‌شد. به گواه تاریخ هر روز ۷ سند به نام رضاخان می‌خورد نا جایی که روزنامه فرانسوی نوشت در ایران جانوری پیدا شد که زمین می‌خورد.

حقانی با ذکر این نکته که به توصیه فرح به پادشاه آلبانی، یونان، افغانستان، ایتالیا وام داده شد وام‌هایی که هرگز بازخورد نداشت، تشریح کرد: شهرام پهلوی پسر اشرف پهلوی یکی از قاچاقچیان میراث فرهنگی بود، کسی هم نمی‌توانست در مقابل این‌ها بایستد و ممانعت کند. از این غارت آمریکایی‌ها در آن سال‌ها چیزی حدود ۵۰ درصد اشیا مکشوفه را از کشور خارج کردند و بسیاری از اشیا و الواح را هم به بهانه خواندن از کشور خارج کردند. 

وی تاکید کرد: شاه اجازه ورود آمریکایی‌ها را به کشوری داد که ۷هزار سال سابقه تاریخی داشت و پهلوی کمک کرد به این غارتگری گسترده؛ به همین دلیل بیشتر اشیا موزه‌های آمریکا مربوط به کشور ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: شهرام پسر اشرف بزرگترین قاچاقچی میراث فرهنگی بود