تعیین تکلیف مرخصی تحصیلی در کارآموزی بالینی و کارورزی رشته پزشکی

تعیین تکلیف مرخصی تحصیلی در کارآموزی بالینی و کارورزی رشته پزشکی
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۴۳ آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی موضوع مرخصی تحصیلی مراحل کارآموزی بالینی و کارورزی در هشتاد و هشتیمن جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اصلاح شد.

در این اصلاحیه آمده است: دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حداکثر ۲ نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هریک از مراحل کارآموزی بالینی و کاروزی حداکثر تا سقف ۶ ماه متوالی یا متناوب با تایید و تشخیص شورای آموزشی دانشکده پزشکی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

این موضوع از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت ابلاغ شده است.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: تعیین تکلیف مرخصی تحصیلی در کارآموزی بالینی و کارورزی رشته پزشکی