حاوی صحنه های دلخراش| یکی از حامیان نتانیاهو معترضان را در سرزمین های اشغالی با ماشین زیر گرفت

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: حاوی صحنه های دلخراش| یکی از حامیان نتانیاهو معترضان را در سرزمین های اشغالی با ماشین زیر گرفت