دوره «متن‌خوانی کتاب نزاع دانشکده‌ها» برگزار می شود

دوره «متن‌خوانی کتاب نزاع دانشکده‌ها» برگزار می شود
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، نزاع دانشکده‌ها که در واپسین سال‌های عمر کانت، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم نگارش شده است، اثری است شناخته شده و بسیار جدی و اثرگذار. این اثر بیشتر رساله‌ای سیاسی است و نه دینی و یکی از جدی‌ترین متون فلسفی درباره دانشگاه و کارکرد دانشکده‌های آن در مواجهه با جامعه از یکسو و تعهد و مسئولیت آنها در قبال حقیقت و روشنگری از سوی دیگر است.

کانت در این اثر می‌نویسد: جایگاه و رتبه دانشکده‌های برتر (به عنوان جناح راست پارلمان دانش) حمایت از احکام قانونی حکومت است؛ اما وقتی پای حقیقت در میان باشد، باید در نظام حکومت آزاد، یک حزب مخالف (جناح چپ) هم باشد که ویژه دانشکده فلسفه است، زیرا بدون ارزیابی و انتقادات شدید این دانشکده بنا به میل و استعدادشان (مثلاً از طریق تریبون‌های عمومی) حکومت نمی‌تواند به نحو کامل درباره نفع و یا ضرر خود مطلع گردد. بدین شیوه می‌توان امید داشت که آرزوی دیرین، روزی تحقق یابد (و دانشکده فروتر، برتر گردد)، اما در حقیقت نه در قدرت، بلکه در مشاوره دادن به قدرت (حکومت)، زیرا اگر حکومت آزادی دانشکده فلسفه را تضمین کند و بصیرت خود را از قبل این آزادی افزایش دهد، به شیوه بهتری برای به دست آوردن غایات خود روی آورده است تا اینکه به اقتدار مطلق روی آورد.

هویت و ماهیت نهاد دانشگاه با توجه به تطورات و تاریخ تکوینی که داشته همواره مورد ابهام و پرسش بوده، اینکه در عمل کارکرد چنین نهادی چیست، نسبت آن با جامعه و دولت چیست و اساساً نوع مطلوب و ایده آل دانشگاه چیست. چنین پرسش‌هایی، نظرگاه ما را معطوف به موطن و بنیان‌های ظهور این پدیده یعنی غرب می‌کند. از جمله آثار جدی و اصیل در باب ماهیت دانشگاه و هویت آن در جامعه، کتاب نزاع دانشکده‌های کانت است.

از همین روی کانون اندیشه جوان در نظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان در باب ماهیت دانشگاه و هویت آن در جامعه، دوره «متن‌خوانی کتاب نزاع دانشکده ها» را با حضور رضا ماحوزی طی ۱۰ جلسه برگزار کند. این جلسات به صورت حضوری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نیز مجازی در اسکای روم کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.

محورهای دوره: ۱- جایگاه آموزش و نزاع دانشکده‌ها در نظام فکری کانت، ۲- نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده الهیات، ۳- نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده حقوق و ۴- نزاع دانشکده فلسفه با دانشکده پزشکی است.

گفتنی است رضا ماحوزی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی دانش آموخته دکتری فلسفه است. حوزه پژوهش ایشان فلسفه غرب، ایده و ماهیت نهاد دانشگاه است و آثاری در زمینه فلسفه دانشگاه، فلسفه علم کانت و کتاب جایگاه زیبایی شناسی و نقد قوه حکم در فلسفه نقادی کانت به رشته تألیف درآورده‌اند.

هزینه شرکت در دوره ۲۰۰ هزار تومان بوده و تخفیفات برای اعضای تشکل‌های دانشجویی و طلاب ۱۰۰ هزار تومان، شرکت در یکی از دوره‌های جاری کانون ۱۰۰ هزار تومان، ثبت نام به صورت گروهی (۳ نفر یا بیشتر) ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. شروع جلسات از ۲۲ آبان ۱۴۰۲ دوشنبه هر هفته ساعت ۱۵ الی ۱۷ است.علاقه‌مندانی که قصد شرکت در این دوره را دارند؛ می‌توانند از طریق سایت کانون اندیشه جوان اقدام به ثبت نام کنند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: دوره «متن‌خوانی کتاب نزاع دانشکده‌ها» برگزار می شود