عباس عراقچی: دیپلماسی و میدان همیشه همراه بودند/ به دوستان سپاه گفتم همان نظامی که لباس سپاهی تن شما کرده، به ما هم کت وشلوار و پیراهن یقه بسته داده

عباس عراقچی: دیپلماسی و میدان همیشه همراه بودند/ به دوستان سپاه گفتم همان نظامی که لباس سپاهی تن شما کرده، به  ما هم کت وشلوار و پیراهن یقه بسته داده
خبر آنلاین

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

* حاج قاسم شخصیت منحصر به فردی بود . درک خیلی بالایی نسبت به مسائل بین المللی و منطقه ای داشت و ارزش و اهمیت دیپلماسی را هم می فهمید؛ در کنار کار اصلی سپاه قدس، کار دیپلماسی هم صورت می گرفت. هم خودشان کار دیپلماسی انجام می دادند و بعضا وارد مذاکرات می شدند به صورت غیررسمی و هم جاهایی که مذاکرات رسمی بود، در کنار وزارت خارجه حضور داشت .

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: عباس عراقچی: دیپلماسی و میدان همیشه همراه بودند/ به دوستان سپاه گفتم همان نظامی که لباس سپاهی تن شما کرده، به ما هم کت وشلوار و پیراهن یقه بسته داده