مقصد خنک مسافران تابستانی همدان

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

همدان از شهر‌های سردسیر و مرتفع ایران است که در دامنه کوه الوند قرار دارد

منابع خبر
مقصد خنک مسافران تابستانی همدان خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸