مقصد خنک مسافران تابستانی همدان

خبرگزاری میزان -

همدان از شهر‌های سردسیر و مرتفع ایران است که در دامنه کوه الوند قرار دارد

منابع خبر
مقصد خنک مسافران تابستانی همدان خبرگزاری میزان -