افزایش جرایم رانندگی تا ۲۰۰ هزار تومان

نرخ جديد جرايم رانندگي ابلاغ شد +جدول
تابناک
فرارو -مطابق جدول جدید نرخ جرایم رانندگی که در قالب ۱۷۱ کد جریمه ابلاغ شد، تخلفات رانندگی دسته بندی شده است و با توجه به آنها جریمه اخذ می شود.

حدود ۸ ماه از اجرای قانون جدید اخذ جریمه تخلفات رانندگی می گذرد. در این قانون به موارد بسیاری اشاره شده است که از فرهنگ نادرست رانندگی در ایران ناشی می شوذ.

اما مطابق جدول جدید نرخ جرایم رانندگی که در قالب ۱۷۱ کد جریمه ابلاغ شد، تخلفات رانندگی دسته بندی شده است و با توجه به آنها جریمه اخذ می شود.

در جدول زیر نرخ جریمه های جدید آورده شده است:

.

منابع خبر
افزایش جرایم رانندگی تا ۲۰۰ هزار تومان فرارو -
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد تابناک -
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد الف -
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد شفاف -
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد +جدول تابناک -
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد جهان نیوز -