عکس : کیهان به کمک فتوشاپ به داد احمدی نژاد رسید و مشکل عدم استقبال از وی در تبریز را حل کرد

عکس : کيهان به کمک فتوشاپ به داد احمدی نژاد رسيد و مشکل عدم استقبال از وی در تبريز را حل کرد
پیک ایران
پیک ایران -

صفحه اول امروز روزنامه کیهان که به عکسی از استقبال مردم تبریز از احمدی نژاد مزین است و تا چشم کار میکتد جمعیت استقبال کننده موج میزند! همان عکس بالا با ابعاد بزرگتر و این هم عکس واقعی از میزان استقبال مردم تبریز از احمدی نژاد

منابع خبر