تشییع دو شهید گمنام در میناب

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

پیکر مطهردو شهید گمنام دفاع مقدس در شهر تیرور میناب استان هرمزگان تشییع وخاکسپاری شد

منابع خبر
تشییع دو شهید گمنام در میناب خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸