آماده مذاکره با مخالفان سودانی هستیم

جهان نیوز -

سخنگوی رسمی شورای نظامی سودان از آمادگی این شورا برای گفتگو با مخالفان خبر داد

منابع خبر
آماده مذاکره با مخالفان سودانی هستیم جهان نیوز -